Chaundler, Christine

Christine Chaundler

1887 - 1972